Caitlin Wright Binning - My Wright Family - My Sister Laurie Covington

Laurie Covington

June 2000

 

 

Caitlin Wright and Sister Laurie Covington

San Diego, California

June 2000

Caitlin Wright and Sister Laurie Covington

San Diego, California

June 2000